REGLEMENT


 • Der må kun fiskes med 1 stang og 1 krog pr. indløst fiskekort medmindre der er betalt for 2.
 • Der må ikke fanges flere fisk, end det antal der er anført på dit fiskekort.
 • Genudsætning af ØRREDER er ikke tilladt.
 • (Dog skal fejl-kroget fisk genudsættes i vandet)
 • Fisken skal selv bide og ikke fanges i ryggen, eller andre steder på kroppen.
 • Fiskeri med levende agnfisk er forbudt, orm tilladt.
 • Rensning af fisk på området er forbudt, idet vi ikke har godkendte faciliteter.
 • Hærværk på områdets genstande og på naturen er naturligvis strengt forbudt.
 • Al færdsel og ophold i området er på eget ansvar.
 • Benyt affaldsbeholderne til alle former for affald. 
 • Henkastning af affald i området vil blive påtalt og kan medfører bortvisning.
 • Vis hensyn over for de andre gæster omkring søen i forhold til larm m.v.